Privacybeleid

Privacy protocol

  • Naam, adres, telefoonnummers, bankrekeningnummer, geb. datum worden opgenomen in het excel bestand ledenlijst. Deze gegevens komen van het door ouders en/of verzorgers ingevulde inschrijfformulier en zijn  opgeslagen op de desktop bij de leden administratie. De originele inschrijfformulieren worden bewaard in een ordner. Bij een opzegging wordt het inschrijfformulier vernietigd, het excel bestand blijft wel bestaan hiervan wordt regelmatig een back up gemaakt op een externe harde schijf die in het bezit is van de leden administratie. Deze gegevens zijn indien gevraagd beschikbaar voor alle bestuursleden. Naam en adresgegevens worden gebruikt indien correspondentie via de post plaatsvind. Naam en adresgegevens worden gedeeld met de Manege & Ruiterbond voor de toezending van het paardenmagazine. Naam, adres en geboorte datum van specifieke leden worden indien nodig via de mail gedeeld met overheidsinstanties voor de aanvraag van “subsidie” voor het betreffende lid.
  • Naam, adres en bankrekeningnummers worden opgenomen in het incassosysteem en 2x per jaar gedeeld met de bank door het aanbieden van de incassobadge. Alleen de penningmeester heeft toegang tot dit systeem, dat is geïnstalleerd op een laptop. Bij uitschrijving wordt het betreffende lid uit het systeem verwijderd. Per kwartaal wordt een externe back-up op usb gemaakt. Deze usb is in het bezit van de penningmeester.
  • Naam en emailadres worden bij inschrijving opgenomen in het email adres boek. Via email worden de leden/ouders overal over geïnformeerd. Deze gegevens zijn voor alle bestuursleden beschikbaar. Bij uitschrijving wordt het betreffend email adres verwijderd uit dit adresboek.  
  • Binnen onze vereniging worden gegevens van leden nooit gedeeld met andere leden. 

AVG proof

www.AVGV.nl